Friday, October 3, 2008

Via Mystica

KT - Kyrkans Tidning

Jag är glad att vägledningen till Via Mystica äntligen kommit. Konfirmandernas bok är jag redan bekant med och den har ”gått hem” hos konfirmanderna. Tack vare vägledningen blir det nu så mycket enklare att lägga upp strukturen för vårt arbete och det är så inspirerande och uppiggande att få jobba med ett nytt och tycker jag, genomarbetat och spännande material.

Självklart ligger tonvikten på är mötet, som Jonas också citerar ur inledningen;

För konfirmanden är mötet med din blick, ditt handslag, din röst och din nyfikenhet det allra viktigaste.

Men jag tycker visst att det mystiska eller my-stika har sin plats i materialet – vår tillvaro är förvisso genom strömmad av det mystika.

Mystik, av det grekiska mystikos som betyder hemlighetsfull. Mystiken visar på en personlig relation till det gudomliga.

Vi behöver anknytningen till det hemlighetsfulla, i konfirmandmaterialet – tillvaron och livet har ju denna botten. Och vad beträffar ”stororden” så har de en poäng med sin laddade innebörd och det finns ett intresse för dem hos en del av konfirmanderna. Mitt liv och min vardag och den krassa verkligheten är genomsyrad av det mystika – inte som en dimridå utan som ett klart vattenflöde.

(Vi var inte alltid överens på pastis heller, Jonas och jag. Vi gick i samma grupp men roligt hade vi, hela gruppen).

No comments: