Friday, October 10, 2008

Större när jag var mindre

Att känna sin svaghet
är en styrka