Tuesday, October 7, 2008

Den danska folkkyrkan

Den Danske Salmebog Online - Forside

I våras skrev jag lite om vårt besök i Köpenhams domkyrka i samband med vår konfirmandresa. Nu läser jag i det nya numret av 24Tretton, en artikel av Margareta Brandby- Cöster, med rubriken: En ordets och psalmens kyrka - vi besöker den danska folkkyrkan.

Då psalmsången står högt i kurs finns naturligtvis den danska psalmboken online (när får vi det så?)
Om Gruntvigs centrala roll skriver Margareta b.la om Gruntvigs inspiration av kyrkofadern Irenaeus.

Gruntvig såg att det mänskliga livet betyder allt, och att det har ett eget värde, för människan och för Gud. Frälsningen gäller skaparverket. Frälsningen är därmed inte en befrielse från livet, utan till det. Synden är att inte vilja ta sin mänsklighet på allvar. Förlåtelsen innebär att på nytt bli människa...

I artikeln får vi följa ordningen i en gudstjänst och se likheter och skillnader och vi får lite historik om Danska kyrkan, den sparsmakade liturgin och ljusa tron som genomsyrar. Margareta fångas av psalmsången, den goda förkunnelsen och det livsmod hon fått med sig.

Då tänker jag på vår teolog Gustaf Wingen, också inspirerad av Irenaeus och Gruntvig, som menade att kyrkans största uppgift är att skänka människor livsmod...

2 comments:

Evas blogg said...

"Synden är att inte vilja ta sin mänsklighet på allvar. Förlåtelsen innebär att på nytt bli människa..." Just detta tror jag är en viktig del av förkunnelsen, jag tror nämligen att många av "dagens" människor inte förstår innebörden av ordet synd. Tror att den inte finns. Kanske blandar ihop den med skuld.

Madicken said...

Det är säkerligen som du säger Eva. Jag har också den erfarenheten att syndbegreppet är så belastat med konstiga föreställningar, främst att synd är så förknippat med vissa handlingar man begår. Vi måste vara mer tydliga i vad det egentligen handlar om...