Thursday, April 21, 2011

Skärtorsdag

Skärtorsdag och har firat morgonmässa med kollegor.
I kväll celebrerar jag skärtorsdagsmässa i vårt kor.
Sol och varmt och jag önskar alla en fin påskhelg!

Friday, April 1, 2011

Midfastosöndagen

Svensk psalm 398 Brödet är ett, brutet för alla, skörd av åkrarnas jord. Herren är en, given åt alla här vid nattvardens bord. Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla. Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, tid då murar skall falla. Kalken är en, delad av alla, vin till glädje och sång. Herren är en, frälsning för alla, vanns på korset en gång. Vi reser ett tecken… Nu är vi ett, Herren är allas, öppnar ögon att se. Kyrkan är vi, lever i världen, hopp och glädje att ge. Vi reser ett tecken…