Tuesday, October 14, 2008

Tidens flykt

YouTube - Bo Kaspers Orkester - Innan allt försvinner

Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta -
Gud har redan sagt ja till vad du gör.
Njut livet med den du älskar, alla dagar i ditt flyktiga liv.
Det är din lott i livet, ditt mödosamma liv under solen.

Fritt från Predikaren

No comments: