Friday, November 27, 2009

Adventshopp


Kristus, vårt adventshopp, kala bruna träd,
etsade mot vinterhimlen, naturen täckt av prasslande löv,
jorden hård och kall, påminner oss om att förbereda din ankomst,
förbereda oss för den tid då dina fotsulor ska trampa vår mark,
när du blir en av oss,
för att bli en som vi.
Kate McIlhagga

Thursday, November 26, 2009

Sunday, November 15, 2009

Konfirmandträffsavslutning

-Och så kan du NN blåsa ut ljuset. Kom ihåg att hålla handen bakom ljuset.
"Splatt"
-Ja, just det. Handen bakom hade varit bra...

Friday, November 13, 2009

Inför kyrkoårets slut

Ingenting i tiden går
någonsin förlorat.
Kanske är det just detta,
som är domen: att ställas
inför sina egna tankar,
då det oförlåtna är oförlåtet
och det viskade fullt hörbart.
Herre, jag ber dig,
låt denna dag bli en dag,
som jag kan stå för
vid tidens slut.

Caroline Krook

Friday, November 6, 2009

Hjärtats slag

I ordet barmhärtig finns både bröst och hjärta.
Att få vila i en famn,
tryckt mot ett bröst,
höra hjärtat långsamt slå.
När allting är som eländigast
kan du alltid längta efter
barmhärtighet.

(Ulf Nilsson)

Wednesday, November 4, 2009

Salvatio/Befrielsen

Vi har nu anlänt till stationen Salvatio i vårt konfirmandarbete. Det handlar om befrielse eller räddning. Vi ledare ska inleda passet med att dramatisera "den förlorade sonen". I vanlig ordning börjar vi först med fika och en andakt som jag just nu förbereder...