Tuesday, April 3, 2007

Förrädaren utan skägg

Nu har jag gjort årets insats som Judas i påskvandringarna för skolan. Skägget hade dock kommit på avvägar men det gick bra ändå...

No comments: