Sunday, November 9, 2008

Tankespiral

Det mesta blir sällan som man tänker sig
och då tänker man för det mesta för mycket.

No comments: