Friday, February 22, 2008

Kloka ord av Marcus Birro

Och var tog min Trots Allt-tidning vägen? En miss i prenumerationen gjorde att jag aldrig fick första numret i år. Nu har jag dock lyckats få en kopia av intervjun med Birro från nämnda tidning. Intervjun handlar om törsten efter tröst och att få dela djupa känslor och hur förödande det kan bli om man tränger undan dem. Birro säger;

Det är inte det som känns som tar livet av en, utan det är det som inte känns som i förlängningen dödar en.