Wednesday, February 6, 2008

Det kan bara sägas på diktens vis

SvD » Brännpunkt » Den spontana tron är en gåva

Artikeln är från 2003, skriven i samband med debatten kring dåvarande ärkebiskop K G Hammar och det sk Jesusmanifestet. Jag sitter och skriver på min predikan inför helgen och gjorde en sökning på Lögstrup den danske teologen och då hamnade jag här. Ola Fornling, präst i Lunds stift skriver en bra sammanfattning om grunden i Lögstrups teologi, om de spontana livsyttringarna och om hur endast konsten kan uttrycka tillvarons innersta väsen.

No comments: