Friday, February 8, 2008

Fastehälsning från profeten Jesaja

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!

Jesaja

1 comment:

Fia said...

Jag är lika okunnig om bibeltexter som vanligt, men det där tyckte jag väldigt mycket om. Det var jättefint!