Thursday, January 11, 2007

Konfirmander

Svenska kyrkan har genomfört en unik studie av konfirmationens betydelse. Över 10 000 konfirmander har tillfrågats och nästan 7 000 har besvarat 93 frågor som berör allt från relationer och självkänsla till framtida bröllop.

Majoriteten av ungdomarna tycker att tiden som konfirmand har varit värdefull och framförallt är många nöjda med den nya kunskapen som de vunnit.

Viktigt för livet
– Konfirmationen innebär unika och positiva upplevelser för de flesta unga, säger Lena Olsson Fogelberg, projektledare på kyrkokansliet i Uppsala. Därför kan vi se att många är nöjda med sin konfirmandtid

No comments: