Wednesday, September 17, 2008

Gyllene ögonblick

Sopplunch med inledande andakt - och efter soppa och kaffe, föredrag om spännande människoöden.
Efter andakten stegar föredragshållaren fram till mig (jag har aldrig träffat honom tidigare)

- Men hur visste du vem jag är?
-??! Hur menar du nu?
-Jo, det du sa, det var riktat direkt till mig och det gick rakt in, här (Han lägger sina händer på vänstra sidan av sitt bröst, hjärtsidan…) Tack!

När hans fina föredrag är slut och jag sätter mig i bilen och startar så hör jag från radion hur Simon&Garnfunkel sjunger; Jesus loves you more than you will know.
Tack! Det gick rakt in.