Tuesday, September 30, 2008

En globaliserad värld
är redan förverkligad
i ett land på jorden.
Det landet finns inom
var och en av oss,
och det dyker upp ur
dimbankarna varje
gång vi känner igen en
bit av oss själva i en
främmande.

Carsten Jensen

No comments: