Tuesday, March 4, 2008

Bra och rolig eftermiddag

I dag har vårt arbetslag varit på detta:
http://www.morganalling.com/?id=530 / http://www.fortbildarna.se/person.php?id=77
så nu vet vi allt om besvärliga människor...

No comments: