Thursday, July 12, 2007

Vårdplikt

Anna Ekelund
Vårdplikt skulle ge oss bättre litteraturIdén med vårdplikt är inte dum, men inte i första hand för skapandet av bättre litteratur även om det ligger mycket i det. Att få förmånen att vårda - ja, jag menar att det är en förmån som berikar också mig själv-det borde vara alla förunnat i denna självupptagna kultur. Det lär oss om människans värde, det lär oss vikten av empati och det ger en större förståelse att kämpa för att vi alla ska få ett så gott liv som möjligt.

Det får oss att inse att det som är verkligt viktigt här i livet är att vara sedd och vara älskad oavsett om vi är 5, 50 eller 100 år gamla. Det lär oss att livet är skört och att inget är självklart och att vi alla och våra nära kan drabbas. Alla kanske inte blir så gamla, svaga eller svårt sjuka men en del av oss kanske bli det och blir de som behöver vård.

Hur vill vi bli behandlade?


Jag är tacksam för de år jag arbetade med vård - men det är obegripligt dåligt betalt för ett så viktigt och många gånger tungt arbete. Det säger väl också något om hur vi ser på människors värde?

1 comment:

Blyger said...

Jag har funderat på det här med vårdplikt när det varit på tapeten tidigare... På ett sätt är det ju väldigt bra, då fler människor skulle få möjlighet att livets skörhet med allt vad det innebär, men samtidigt.... Är det vettigt att vem som helst, oavsett lämplighet eller ej, får ta hand om och ansvara för omvårdnaden av människor i beroendeställning? Jag har arbetat inom vården och har sett en hel del skumma lösningar vad gäller personal. Deltidsbrandmän som får lov att jobba inom äldreomsorgen för att få ihop tillräckligt med arbetstid och lön, t.ex...