Thursday, February 15, 2007

Varför kyrkan?

Därför vill unga tillhöra kyrkan 2007-02-14: Svenska kyrkan/Stockholm

Undersökningen ”Varför kyrkan? Ungas röster i Stockholms stift” visar att unga människor engagerar sig i kyrkan för att träffa nya människor och ha kul. Kyrkan är en trygg plats där man kan känna sig fri att prata om Gud och hitta sin personliga väg till kristendomen.

För många ungdomar är kyrkan en frizon från de ofta hårda villkor som gäller i andra delar av samhället. Det är en trygg plast där man kan vara den man är utan att bli betygsatt.

Aldrig annars mötts
Engagemanget i kyrkan ger också en annorlunda gemenskap. Människor som annars aldrig skulle umgås i skolan eller privat får här chansen att lära känna varandra. Som en 16-årig tjej berättade: vissa av de här människorna var lite ”weird”, de skulle jag aldrig ha kunnat umgås med annars. Många poängterar nyttan med att vara engagerad. Man lär sig prata inför folk och diskutera med andra. Dessutom är ledarutbildningar bra för framtiden när man söker jobb.

Tänka fritt om Gud
Undersökningen visade att de flesta unga har en personlig tro och vill hitta sin egen väg. De flesta vill delta i Svenska kyrkan eftersom de upplever att det finns utrymme för egna tolkningar. ”Det ingår i det här med att hitta sig själv - vad man väljer att tro” säger en 18-årig tjej som intervjuades. Kyrkan är däremot svag på att ge ungdomarna ett språk att uttrycka sin tro och att förstå kristna riter. Det finns ett glapp mellan den personliga tron och den kristna gemenskapen. Därför kan det bli svårt för unga människor att sätta sig in i det religiösa sammanhanget.

Kyrkan byts mot hobby
De flesta som lämnar kyrkans verksamhet känner att de inte passar in och att de inte har hittat rätt samhörighet. Engagemanget svalnar när unga människor upplever situationen som onaturlig och pressad. Konkurrens från aktiviteter utanför kyrkan är också en anledning att sluta. Tidsbrist gör att ungdomar måste prioritera sin ledighet. Sportaktiviteter och andra hobbys som ibland ligger närmare hjärtat får därför större utrymme.
Charbel Sader charbel.sader@svenskakyrkan.se

Texten är från Svenska kyrkans sida

3 comments:

Eva said...

"Kyrkan är däremot svag på att ge ungdomarna ett språk att uttrycka sin tro och att förstå kristna riter. Det finns ett glapp mellan den personliga tron och den kristna gemenskapen. Därför kan det bli svårt för unga människor att sätta sig in i det religiösa sammanhanget."
Där tror jag det finns mycket att jobba med, både bland unga och äldre. Jag tror att just detta skrämmer många, man kan inte språket, förstår inte riterna....visst, där har alla ett ansvar att lära sig men är man inte så intresserad innan så kanske man inte väljer att sätta sig in i detta. Att inte förstå sammanhanget leder till en osäkerhet och kanske därför väljer bort eller födömer. Men hur man ska gå tillväga med detta vet jag inte.

Madicken said...

Ja, det finns mycket att jobba med här. Framför allt så tror jag på att LYSSNA mycket till vad ungdomarna har för tankar, frågor och idéer. Själv lär jag mig väldigt mycket just genom att lyssna på mina konfirmander. Och märker de att jag är intressad av deras tankar blir de också intresserade av vad jag vill berätta - då sker ett möte. Då börjar ett frö att gro..

Eva said...

Just det. Respekt för varandra tror jag är mycket viktigt.