Wednesday, December 20, 2006

De värnlösas beskyddare

I djurens matho, krubban, ligger min Jesus Han valde att födas i ett smutsigt och illaluktande stall.Han valde det för att jag skulle förstå att ytterst kom han till de fattiga- till de sjuka och handikappade kom han till de funktionsstörda och annorlunda kom han till dem med skräck och fasa kom han och till dem som inte längre har tårar

I djurens matho, krubban, ligger min Jesus Han valde att födas i ett smutsigt och illaluktande stall.Han valde det för att jag skulle förstå att ytterst kom han till de fattiga- till de ensamma kvinnorna och männen kom han till de utlämnade barnen kom han till de bostadslösa och till de arbetslösa kom han och till dem som inte längre har tårar

I djurens matho, krubban, ligger min Jesus Han valde att födas i ett smutsigt och illaluktande stall.Han valde det för att jag skulle förstå att ytterst kom han till de rika- till de stora och skrytsamma kom han till torterarna och misshandlarna kom han Han kom för att visa dem att de måste bli fattiga och små, annars kommer det en Dag när de inte längre har tårar


Mimmi Grönroos 1998

No comments: