Wednesday, December 27, 2006

Bärare av ljuset


Vill du vara en bärare av ljuset
tag med dig bilden
till din sida.Vill du, att ljus ska leva,
tänd då hos andra
samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker,
tänd rättens ljus
i korruptionens mörker,
tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
tänd Kärlekens ljus
i dödens mörker.

Bo Setterlind

No comments: