Sunday, September 12, 2010

Maleme Kreta


Vi deltar i firandet av jungfru Marias födelse i ett ortodoxt kapell.
Posted by Picasa

No comments: