Wednesday, September 22, 2010

En globaliserad värld

En globaliserad värld är redan förverkligad i ett land på jorden. Det landet finns inom var och en av oss, och det dyker upp ur dimbankarna varje gång vi känner igen en bit av oss själva i en främmande.
Carsten Jensen

No comments: