Friday, March 5, 2010

Inför helgen

Kärlekens tid

Rör vid mig nu, fyll mitt liv ända till brädden.
Jag som var ett barn då söker min sång.

Vem tog min sorg, vem berövade mig gåvan.
Den gav mig min styrka. Jag var ett barn.

Kärlekens tid, har bevarat min längtan
Jag som var ett barn då söker min sång.

Rör vid mig nu, fyll mitt liv ända till brädden
Du gav mig min hunger. Jag är ett barn.


Ylva Eggehorn/Benny Andersson
Psalm 851

No comments: