Wednesday, February 17, 2010

Askonsdag och fastetid

Gud välsigne
din andliga kamp med uthållighet,
din trötthet med livsmod,
din ljumhet med eld.
Må du dö bort från ditt falska jag,
finna ditt sanna,
och så segra över döden.

Martin Lönnebo

No comments: