Sunday, November 15, 2009

Konfirmandträffsavslutning

-Och så kan du NN blåsa ut ljuset. Kom ihåg att hålla handen bakom ljuset.
"Splatt"
-Ja, just det. Handen bakom hade varit bra...

No comments: