Friday, November 13, 2009

Inför kyrkoårets slut

Ingenting i tiden går
någonsin förlorat.
Kanske är det just detta,
som är domen: att ställas
inför sina egna tankar,
då det oförlåtna är oförlåtet
och det viskade fullt hörbart.
Herre, jag ber dig,
låt denna dag bli en dag,
som jag kan stå för
vid tidens slut.

Caroline Krook

2 comments:

Pierre Falk said...

Först läste jag "inför kyrkorådets slut". Vet inte hur det ska tolkas. Men kyrkoråden byts ju de facto ut just nu.

Madicken said...

HAHAHA! Så kan det vara med texttolkning...