Thursday, July 2, 2009

Sommarens välsignelse

Må du vila på gröna ängar,
må du fina frid vid stilla vatten,
må du dricka ur livets klara källa.

M. Lönnebo

No comments: