Saturday, May 16, 2009

Thåström- Långtbort

Stark låt som fastnar. Sätter sig som en post-it lapp i minnet.

No comments: