Tuesday, December 30, 2008

Vid ingången till det nya året

Och till mannen vid ingången till det nya året sa jag:
Ge mig ett ljus så att jag kan ge mig ut i det okända.
Och han svarade:
Lägg din hand i Guds och gå sedan ut i mörkret.
Detta ska vara dig till större hjälp än ett ljus,
en större trygghet för dig än en välkänd väg.

Minnie Louise Haskins

2 comments: