Wednesday, June 4, 2008

Högmässa i Vår Frue kirken
En svalkande bild från Tivoli får det bli. Minneskortet blev fullt innan vi for till kyrkan, typiskt. Gudstjänsten som tog 1,5 timme inleddes med ett preludium då de två dopbarnen bars in av sina föräldrar och en ung konfirmand gick bredvid biskopen. Så sjöng vi första psalmen som var den svenska: ”En vänlig grönskas rika dräkt” fast med dansk översättning och en mer kristologisk text menade biskopen när jag talade med honom efteråt.

Ja, i danska kyrkan sjunger man ofta alla verser i psalmerna eftersom de för det mesta förmedlar en sammanhängande teologi som man missar om man ”hugger” av dem. Jag räknade till åtminstone sju psalmer fast då var lovsången en av dem. Inga agendor fanns utan man fick använda gudstjänstordningen i psalmboken.

Barnen döptes i den vackra snäckan som en knäfallande ängel håller i sina händer och i den apostoliska trosbekännelsen fick vi först avsvära oss djävulen. Dopfrågan bestod av flera frågor till barnens föräldrar och faddrarnas uppgift var uttryckt med tydligt ansvar för barnet om något händer med föräldrarna.

Efter dopet konfirmerades flickan och detta moment gick snabbt på några minuter.

Vid predikan fick vi byta plats i de dubbla kyrkbänkarna, ja alltså det är sitsar åt båda håll i bänkarna i främre delen av kyrkan. Först sitter man med ansiktet mot altaret där den fantastiska kristusfiguren står och sedan vänder man sig så man ser predikstolen på väggen i mitten av kyrkan. Predikan var ljus varm och biskopen hade glimten i ögat när han berättade.

Vid nattvarden fick man knäfalla och det blev minst fyra duklag. Här praktiseras kommunionen med små silverkalkar som står uppställda på en hylla innanför altarrunden. Man tar den lilla bägaren (oanvända står uppochner) och får vinet från kalken som har en pip. Detta var en ny upplevelse för oss.

Till viss del kände jag igen mycket av den ordning vi hade i Svenska kyrkan när jag gick och läste t.ex som att man inte står så mycket i gudstjänsten som vi gör numera. Det var bara vid preludiet, trosbekännelsen och evangelieläsningen som vi stod upp.

No comments: