Wednesday, January 9, 2008

Albert Einstein

Vetenskapen är förlamad utan religion.
Religionen är blind utan vetenskapen.

No comments: