Thursday, January 12, 2012


Jesus höll upp ett mynt

med Tiberius i profil

en profil utan kärlek

makten i omlopp

T. Tranströmer

1 comment:

Fia said...

Jag kan hålla med. Om man vaknar till vid fyratiden på natten är det som ett tomrum i tid och rum. Ensamt och tyst. Kan vara skönt eller jobbigt, beroende på hur man mår.