Wednesday, June 1, 2011

Inför Kristi himmelfärds dag


När vår blick söker sig mot himlen, vänd då på nytt våra blickar ner mot jorden: genom vännens kärlek, genom den sörjandes klagosånger, genom de hungrandes blickar.

När vi ber om ditt ingripande i världen, upptänd då i oss viljan att göra något själva: genom din renhets eld, genom dina milda förebråelser, genom din längtan efter oss.

Du allsmäktige, fyll oss med din kärlek så att vi handlar, upptänd oss med din brinnande iver, styrk oss med din nåd, så att vi villigt tjänar dig.

(Janet Nightingale)

No comments: