Wednesday, March 16, 2011

Tänker bara högt

Att han som syr kostymer i det tysta inte alltid är så diskret...

No comments: