Friday, August 13, 2010

Ännu doftar sommar

Och om jag skulle skriva en deckare nu så skulle den heta Getingsommar. Men det finns ju redan alldeles för många som skriver deckare, så jag låter nog bli, kanske...
Posted by Picasa

No comments: