Wednesday, September 9, 2009

Jag vet inget om morgondagen.
Men jag vill vila i din hand.
Jag i dig, och du i mig,
liksom du är i allt.

Bergen, havet, himmeln.
Gräset, mossan, träden.
Sparven, svalan, haren.
I alla människor.

Med dig är jag en del i allt.
Detta fyller mig med trygghet.
Att inte veta något om morgondagen.
Men att våga vila i din hand.

Ulf Nilsson

No comments: