Wednesday, November 22, 2006

Flisan och bjälken - inför Domsöndagen

Med flisan i broderns öga
ska brobyggarn inte räkna.
Nej, broarna mellan oss bygges
av bjälkarna i våra egna.

Kumbel

No comments: